Leskosten

Tai Chi en Qi Gong
Een proefles is gratis
Groepslessen in de Studio: € 10,- per les
(aan het begin van de maand betaal je het aantal lessen dat je die maand gaat volgen)
online lessen 2 x per week: € 30,- per maand
lessen op woensdagochtend op de BBS: vrijwillige donatie

Vipassana meditatie
vrijwillige donatie

Zanglessen
Proefles: € 25,-
45 minuten les: € 33,-
60 minuten les: € 44,-
Stemvorming voor koren: € 65,- per uur
Tevens zijn er strippenkaarten met 5 of 10 zanglessen

Lestijden